Finansielle produkter og tjenesteydelser

Du kan få vist en oversættelse af denne artikel ved at vælge et sprog nederst til højre på denne side. Oversættelserne er ment som en hjælp og ændrer ikke indholdet af vores politikker. Den engelske version har forrang, og der henvises til denne i tilfælde af uoverensstemmelse mellem denne og en oversættelse.

 
 

Denne politik gælder for Twitters betalte annonceringsprodukter.

Hvad er politikken?

Annoncering vedrørende finansielle produkter og tjenesteydelser er begrænset og underlagt visse globalt gældende regler. Begrænsningerne, som kan gælde pr. jurisdiktion, fremgår af afsnittet Landespecifikke politikker nedenfor. Bemærk, at listen ikke er udtømmende.

Forbudt globalt

Annoncer for følgende er forbudt globalt:

 • Kviklån
 • ICO'er (initial coin offerings) for en kryptovaluta
 • Salg af kryptovaluta-tokens
 • Binære optioner
 • Kautionserklæringer

Begrænset på globalt plan

Annoncer for følgende er begrænset globalt (bemærk, at listen ikke er udtømmende):

 • Banktjenesteydelser og pengeinstitutter
 • Låneprodukter og -tjenesteydelser
 • Mobile og elektroniske betalinger
 • Prioritetslån og relaterede ydelser, inklusive gældslettelse eller faglig bistand.
 • Investeringsrådgivning, investeringsmuligheder og tilbud om formueforøgelse
 • Forsikringsprodukter og -tjenesteydelser
 • Værdipapirer
 • Valutaveksling, spekulation og relaterede ydelser
 • Kryptovalutabørser*
 • Kryptovalutakonti ("hot wallets*")

*Kryptovalutabørser og/eller -konti, der udbydes af et aktieselskab, som er noteret på en større børs, kan målrette annoncer mod de tilladte lande i henhold til de lokalt gældende love. Kontakt Twitter, hvis du er interesseret i disse muligheder.

Annoncer for finansielle produkter og tjenesteydelser skal:

 • overholde al gældende lovgivning, indeholde de fornødne oplysninger og afbalanceret information om risici og fordele samt alle de oplysninger, der skal stilles til rådighed for investoren
 • være klart identificeret som finansielle tjenesteydelser
 • oplyse karakteren og den specifikke type af finansiel tjenesteydelse

Hvordan varierer denne politik fra land til land?

Annoncer for finansielle tjenesteydelser og relateret indhold er kun tilladt, når de er målrettet mod landene herunder:

 • Afrika og Mellemøsten: Egypten, Ghana, Kenya, Kuwait, Marokko, Nigeria, Oman*, Pakistan, Qatar, Saudi-Arabien, Sydafrika, Tanzania, Uganda, De Forenede Arabiske Emirater, Zambia
 • Asien og Stillehavsområdet: Australien, Hongkong*, Indien, Indonesien, Japan*, Malaysia, New Zealand, Filippinerne, Rusland, Singapore*, Sydkorea*, Thailand   
 • Europa: Østrig, Belgien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Kroatien, Tjekkiet, Danmark, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Finland, Irland, Israel, Italien, Makedonien, Holland, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovenien, Serbien, Spanien, Schweiz, Sverige, Tyrkiet, Storbritannien og jurisdiktioner, Ukraine
 • Latinamerika: Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Curacao, Den Dominikanske Republik, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Trinidad & Tobago, Uruguay, Venezuela
 • Nordamerika: Canada, USA.              

*Annoncører, der målretter mod disse lande, skal forhåndsgodkendes af Twitter.Påbegynd godkendelsen ved at tage kontakt til et kontoteam hos Twitter.  Kontakt Twitter, hvis du er interesseret i denne mulighed.  

Der gælder følgende yderligere begrænsninger for annoncer for finansielle tjenesteydelser, der målrettes mod nævnte lande:

Canada

 •  Annoncører, der ønsker at promovere værdipapirprodukter, skal være autoriseret af de relevante licensudstedende myndigheder.

Colombia

 •  Annoncører må kun målrette mod Colombia, hvis deres virksomhed er placeret i Colombia.

Hongkong

 • Promovering af forsikringsprodukter og -tjenesteydelser er forbudt.
 • Finansielle aggregatorer er forbudt.
 • Kontakt Twitter, hvis du er interesseret i disse muligheder.

Indonesien

 •  Promovering af værdipapirer er forbudt.

Japan

Malaysia

 • Virksomheder, der tilbyder pengeservices, eller oplysninger, der direkte eller indirekte kan føre til en transaktion vedrørende virksomheder, der tilbyder pengeservices, er forbudt.
 • Promovering af værdipapirer og investeringsprogrammer er forbudt.
 • Promovering af enhver form for finansiel spekulation, der er beregnet til at promovere eller tiltrække interesse i værdipapirer, er forbudt bortset fra annoncer for nyligt godkendte børsintroduktioner.

Mexico

 •  Annoncører må kun målrette mod Mexico, hvis deres virksomhed er placeret i Mexico.

New Zealand

 • Promovering af værdipapirer er forbudt.

Rusland

 •  Annoncer, der er målrettet mod Rusland, skal være på russisk.

Singapore

Slovenien

 •  Annoncer, der er målrettet mod Slovenien, skal være på slovensk.

Sydkorea

Venezuela

 •  Annoncører må kun målrette mod Venezuela, hvis deres virksomhed er placeret i Venezuela.

Hvad skal annoncører vide om denne politik?

Gennemgå vores retningslinjer, og sørg for, at du forstår kravene til dit brand og din virksomhed. Du er ansvarlig for alt dit promoverede indhold på Twitter. Dette inkluderer overholdelse af gældende love og bestemmelser vedrørende annoncer.

Hvis du er annoncør, og din konto eller dine Tweets er under gennemgang, og du gerne vil tjekke status eller anmode om en fremskyndet gennemgang, skal du logge ind på ads.twitter.com og oprette en supportsag ved hjælp af knappen Hjælp øverst til højre i kontrolpanelet.