Politikker for konverteringssporing og brugerdefineret målgrupper

Du kan se tilgængelige oversættelser af denne artikel ved at vælge et sprog nederst i højre hjørne af denne side. Oversættelserne er ment som en hjælp og ændrer ikke indholdet af vores politikker. Den engelske version har forrang, og der henvises til denne i tilfælde af uoverensstemmelse mellem denne og en oversættelse.

Denne politik gælder for Xs konverteringssporing og brugerdefineret målgruppeprodukter.

For yderligere oplysninger om Xs betalte reklameprodukter, skal du klikke her

For oplysninger om Xs andre politikker, skal du klikke her.

Hvorfor har X en politik for disse produkter?

X har yderligere regler for annoncører, der bruger Xs konverteringssporing og brugerdefineret målgruppeprodukter.

Disse regler har til formål at sikre, at folk bliver informeret, når de hjemmesider, applikationer eller tjenester, de bruger, gør brug af disse produkter. Reglerne skal desuden medvirke til at forhindre dels indsamling og brug af potentielt følsomme brugeroplysninger, og dels at annoncer målrettes mod brugere baseret på potentielt følsomme oplysninger.

Hvad er politikkerne for disse produkter?

 • Annoncører, der bruger disse produkter i deres mobilapplikationer, skal give deres applikationsbrugere juridisk passende meddelelse om, at de arbejder sammen med tredjeparter om at indsamle brugerdata gennem deres applikation med henblik på konverteringssporing og visning af annoncer målrettet mod brugernes interesser, og derefter indhente tilstrækkeligt juridisk samtykke fra deres brugere til udføre disse aktiviteter. Disse annoncører skal desuden på juridisk fyldestgørende vis oplyse brugerne om, hvordan de kan fravælge Xs interessebaserede annoncering.
 • Annoncører, der bruger disse produkter til deres websteder, skal give brugerne af disse websteder en juridisk fyldestgørende meddelelse om, at de i samarbejde med tredjeparter indsamler data via deres websteder med henblik på konverteringssporing og annoncemålretning mod brugernes interesser, herunder om lagring og adgang til cookies, og endvidere indhente et juridisk fyldestgørende samtykke fra deres brugere til disse aktiviteter. Disse annoncører skal også give deres brugere juridisk tilstrækkelige oplysninger om, hvordan de fravælger Xs interessebaserede reklame, herunder en passende fravalgsmekanisme specificeret af X.
 • X tillader ikke oprettelse af brugerdefinerede målgrupper eller konverteringshændelser baseret på følsomme oplysninger, herunder:

  •  Påstået eller faktisk udførelse af en kriminel handling
  •  Sundhed
  •  Genetiske og/eller biometriske data
  •  Dårlig økonomi eller dårlige økonomiske forhold
  •  Politisk tilknytning eller overbevisning
  •  Race eller etnisk oprindelse
  •  Religiøs eller filosofisk tilknytning eller overbevisning
  •  Seksuelle tilhørsforhold
  •  Medlemskab af fagforening
 • Annoncører må ikke oprette annoncer, der hævder at have eller antyder at have viden om personligt identificerbare eller følsomme oplysninger, selv hvis annoncen er oprettet og målrettet uden brug af sådanne oplysninger.
 • Annoncører må ikke bruge disse produkter på en hjemmeside, applikation eller tjeneste rettet mod børn under 13 eller på nogen hjemmeside, applikation eller tjenester, der indsamler eller gemmer aldersoplysninger fra personer under 13 år.
 • Annoncører må ikke bruge disse produkter under nogen omstændigheder, hvor det produkt, budskab eller tjeneste, som annoncøren tilbyder, ellers er forbudt gennem Xs annonceringspolitikker.

Hvordan varierer denne politik fra land til land?

Annoncører i USA har tilladelse til at oprette brugerdefineret målgrupper og konverteringsbegivenheder baseret på fagforeningsmedlemskab, forudsat at de tilknyttede data udelukkende kommer fra og kun vedrører amerikanske brugere.

Hvad skal annoncører vide om denne politik?

Vær ærlig omkring både indholdet af dine annoncer, og hvordan du målretter dem. Vælg ikke målretningskriterier, der kan afsløre følsomme oplysninger om brugerne. Udsæt ikke brugerne for annoncering, der ikke er relevant for dit brand eller produkt.

Hvilke andre X-ressourcer er relateret til denne politik?

Politikker for målretning efter søgeord

Kontrol af databeskyttelse for personliggjorte annoncer

Brugerdefineret målgrupper

Har du spørgsmål eller feedback?

Hvis du er en annoncør, hvis konto eller posts er under gennemgang, og du gerne vil tjekke statussen eller anmode om en hurtigere gennemgang, bedes du indsende en henvendelse her.

Lær mere om at blokere eller afvise annoncer i denne artikel om “Indberetning af X-annoncer”. Hvis du vil rapportere en annonce, der potentielt overtræder disse politikker, skal du bruge formularen Rapportér en annonce .

Ved at bruge Xs annoncepolitik,  X-reglerner og vorestjenestevilkår, vi vil undersøge rapporterede overtrædelser og implementere passende handlinger.

Hvis du er interesseret i at annoncere på X og vil lære mere, kan du gå til business.twitter.com.

Klar til at komme i gang?