Godkjenning i Twitter Ads

Du kan se tilgjengelige oversettelser av denne artikkelen ved å velge språk i nedre høyre hjørne av denne siden. Oversettelsene har et rent praktisk formål og medfører ingen endringer i innholdet i retningslinjene våre. Den engelske versjonen er bestemmende og er referansen ved eventuelle konflikter mellom en oversettelse og den engelske versjonen.

Disse retningslinjene gjelder for Twitters betalte annonseringsprodukter, som vil si Tweets, trender og kontoer.

For mer informasjon om Twitters betalte annonseringsprodukter, klikk her

Vil du ha informasjon om Twitters andre retningslinjer, kan du klikke her.

Når annonsører på Twitter velger å promotere innholdet sitt med Twitter Ads, må kontoen og innholdet deres først godkjennes. Hensikten bak godkjenningsprosessen er å sikre høy kvalitet og god sikkerhet på Twitter Ads-plattformen. Denne godkjenningsprosessen hjelper Twitter med å kontrollere at annonsørene samsvarer med våre retningslinjer for annonsering.

Hvordan foregår godkjenningsprosessen av annonseinnhold?

Twitter-annonsene kan bli gjennomgått før de vises i kampanjer. Annonsene blir automatisk sendt inn til godkjenning på bakgrunn av kontoens annonseringsstatus, tidligere bruk av Twitter og andre faktorer som endres med tiden. Godkjenningsprosessen tar som regel med i betraktning hvordan en konto bruker Twitter, profilen, innholdet og målgruppen, inkl. aktive eller planlagte annonseringskampanjer.

Hva kan forekomme når annonser er under godkjenning?

Gjennomsyn av promoterte annonser

Tweets kan markeres for gjennomsyn når annonsøren velger dem ut til å bli inkludert i en kampanje med promoterte annonser. Tweets som blir gjennomgått, kan ikke kjøre i kampanjene de er tatt med i. Når en Tweet er godkjent for annonsering, vil den begynne på kjøre øyeblikkelig og kan inkluderes i nye kampanjer. Hvis en Tweet ikke godkjennes for annonsering, kan den ikke tas med i Twitter Ads-kampanjer.

Merk: Utenfor Twitter Ads blir ingen aspekter ved en Tweet endret i forbindelse med gjennomgangen. Følgerne ser tweeten uavhengig av om den godkjennes for promotering eller ikke. Hvis annonsekontoen bryter Twitters bruksvilkår, kan den stenges fra tjenesten i tillegg til å fjernes fra Twitter Ads-plattformen.

Follower Ads gjennomsyn

Twitter-kontoer kan merkes for gjennomsyn når de blir registrert for Twitter Ads, og når som helst under annonseringen. Under gjennomgangen av en konto blir aktive annonsekampanjer midlertidig stanset. Det samme gjelder kampanjer som eventuelt opprettes mens kontoen blir gjennomgått. Når en konto blir godkjent for annonsering, blir eventuelle kampanjer som var aktive tidligere, aktivert igjen. Hvis en konto ikke blir godkjent, kan den ikke lenger bruke Twitter Ads-tjenesten, og alle kampanjene blir stanset.

Merk: Utenfor Twitter Ads blir ingen aspekter ved en Tweet endret i forbindelse med gjennomgangen. Hvis en annonsekonto bryter med Twitters bruksvilkår, kan den stenges fra tjenesten i tillegg til å fjernes fra Twitter Ads-plattformen.

Relaterte ressurser

Har du spørsmål eller tilbakemelding?

Hvis du er en annonsør som har konto eller Tweets under gjennomsyn og du ønsker å se status for godkjenningsprosessen eller be om fremskyndet gjennomsyn, kan du logge inn på ads.twitter.com og sende en støttemelding ved bruk av Hjelp-funksjonen. øverst til høyre på dashboardet for annonser.

I denne artikkelen om rapportering av Twitter-annonser kan du lese mer om hvordan du blokkerer eller forkaster annonser. Bruk skjemaet for rapportering av annonser til å rapportere en annonse du tror kan bryte med disse retningslinjene.

Gjennom Twitter Ads-retningslinjene,  Twitter-reglene og  bruksvilkårene vil vi undersøke rapporterte brudd og velge passende handling.

Hvis du er interessert i å annonsere på Twitter og vil lære mer, besøk business.twitter.com.

Klar for å komme i gang?