Politisk innhold

Disse retningslinjene gjelder for Twitters betalte annonseringsprodukter.

Hvilke retningslinjer gjelder?

Twitter forbyr promotering av politisk innhold globalt. Vi har tatt denne beslutningen basert på vår tro på at rekkevidde for et politisk budskap skal fortjenes, ikke kjøpes.  

Hva er underlagt disse retningslinjene?

Politisk innhold defineres av oss som innhold som refererer til en kandidat, et politisk parti, en valgt eller utnevnt regjeringsfunksjonær, et valg, en folkeavstemning, en stemmeseddel, en lovgivning, en regulering, et direktiv eller et rettslig utfall.

Annonser som inneholder referanser til politisk innhold, inkludert appeller for stemmer, anmodning om økonomisk støtte og beslutningspåvirkning for eller mot noen av de ovennevnte typene politisk innhold, er forbudt i henhold til disse retningslinjene.

Vi tillater heller ikke annonser av noen type fra kandidater, politiske partier eller valgte eller utnevnte myndighetspersoner.

Finnes det unntak fra disse retningslinjene?

Nyhetsutgivere som oppfyller våre kriterier for dispensasjon, kan kjøre annonser som refererer til politisk innhold og/eller forbudte annonsører, i henhold til våre retningslinjer om politisk innhold, men kan ikke inkludere beslutningspåvirkning for eller mot disse emnene eller annonsørene.

Hvordan skiller disse retningslinjene seg fra land til land?

For USA er følgende annonsører heller ikke tillatt:

  • PACs eller SuperPACs
  • 501(c)(4)s

Hvilke andre Twitter-ressurser er knyttet til disse retningslinjene?

Hva må annonsører vite om disse retningslinjene?

Se gjennom retningslinjene våre, og sett deg inn i kravene som stilles til merkevaren og bedriften din. Du står selv ansvarlig for alt innholdet du promoterer på Twitter. Dette innebærer blant annet at du må overholde gjeldende lover og regler for annonsering.

Hvis du er annonsør, og kontoen eller Tweetene dine blir evaluert, kan du kontrollere evalueringsstatusen eller be om at evalueringen blir fremskyndet. I så fall logger du på ads.twitter.com og legger inn en supportforespørsel ved å klikke på Hjelp-knappen øverst til høyre på dashboardet for annonser.