Statsmedier

Du kan se tilgjengelige oversettelser av denne artikkelen ved å velge et språk nederst til høyre på denne siden. Oversettelsene har et rent praktisk formål og medfører ingen endringer i innholdet i retningslinjene våre. Den engelske versjonen er bestemmende og er referansen ved eventuelle konflikter mellom en oversettelse og den engelske versjonen.

Disse retningslinjene gjelder for Twitters betalte annonseringsprodukter.

Hvilke retningslinjer gjelder?

Statskontrollerte medier kan ikke kjøpe annonser. Disse retningslinjene gjelder også for enkeltpersoner som rapporterer på vegne av eller er direkte tilknyttet slike medier. Statskontrollerte medier er definert som mediebedrifter der staten utøver kontroll over det redaksjonelle innholdet gjennom finansiering, direkte eller indirekte politisk press og/eller kontroll over produksjon og distribusjon. I motsetning til uavhengige medier bruker statskontrollerte medier ofte nyhetsdekningen sin til å fremme en politisk agenda.

Det er også forbudt å promotere innhold fra statskontrollerte medier.

Disse retningslinjene gjelder ikke for kontoer som utelukkende er viet innhold relatert til underholdning, sport og reiseliv. Hvis innholdet kombineres med nyheter, er all annonsering forbudt.

Hva må annonsører vite om disse retningslinjene?

Se gjennom retningslinjene våre, og sett deg inn i kravene som stilles til merkevaren og bedriften din. Du står selv ansvarlig for alt innholdet du promoterer på Twitter. Dette innebærer blant annet at du må overholde gjeldende lover og regler for annonsering.

Hvis du er annonsør, og kontoen eller Tweetene dine blir evaluert, kan du kontrollere evalueringsstatusen eller be om at evalueringen blir fremskyndet. I så fall logger du på ads.twitter.com og legger inn en supportforespørsel ved å klikke på Hjelp-knappen øverst til høyre på dashboardet for annonser.