Merkevaresikkerhet @Twitter

Merkevaresikkerhet

Formålet er å fremme den offentlige samtalen.

Å fremme sunne offentlige samtaler er en av Twitters hovedprioriteter. Vold, trakassering og andre lignende typer atferd avskrekker folk fra å uttrykke seg og skaper utrygge miljøer. Slik atferd hører ikke hjemme på Twitter. I tillegg til å bekjempe denne negative aktiviteten over hele plattformen har Twitter investert i en serie med løsninger for å garantere en sikker annonseringsopplevelse for alle som bruker Twitter.

 

Twitters regler

Reglene er der for å sikre at alle mennesker fritt og trygt kan delta i den offentlige samtalen. Disse retningslinjene håndheves for alle som bruker Twitter, og setter klare grenser for hvilke typer innhold og oppførsel som er tillatt på plattformen. Disse retningslinjene behandler vold, terrorisme, voldelig ekstremisme, seksuell utnyttelse av barn, overgrep, trakassering, hatefull oppførsel, selvmord eller selvskading, sensitive medier, ulovlige eller regulerte varer og tjenester, privat informasjon, innhold som viser nakne personer uten deres samtykke, plattformmanipulering og nettsøppel, borgerlig integritet, personetterligning, syntetiske og manipulerte medier samt opphavsrett og varemerker. Les mer om Twitters regler her. Mer om de ulike måtene vi håndhever reglene på, kan du lese her.

 

Retningslinjer for merkevaresikkerhet på Twitter

Retningslinjene for merkevaresikkerhet baserer seg i likhet med kontrollmulighetene vi gir vanlige brukere og annonsører, på Twitters regler og har som mål å fremme en trygg annonseringsopplevelse for alle brukere og merkevarer. Retningslinjene for merkevaresikkerhet preger konteksten vi viser annonser i, og omfatter blant annet følgende:

 • voldelig og grovt innhold 

 • hatefullt, trakasserende og sensitivt innhold

 • begrensede og ulovlige produkter og tjenester 

 • seksuelt innhold

 • banning og støtende språk

Mer informasjon om hvordan retningslinjene om merkevaresikkerhet håndheves på plattformen vår, finner du under «Sikring av annonseringsopplevelsen på Twitter» nedenfor. Les mer om retningslinjer for merkevaresikkerhet og hvordan de virker for Amplify Pre-Roll-programmet her

Retningslinjene for merkevaresikkerhet informerer om annonseplassering på Twitter. Retningslinjene for annonsering angir videre hvilke typer innhold som er tillatt i annonser, samt hvilken atferd vi forventer av annonsører. Les mer om retningslinjene for annonsering her.

 

Styring for annonsører

Vi mener av annonsører selv skal få velge hvor de ønsker å plassere annonsene sine på Twitter. Derfor jobber vi aktivt med å utvide hvilke kontrollmuligheter som er tilgjengelig. Dette tilbyr vi i dag:

Sikkerhetskontroller for merkevaresikkerhet i Amplify Pre-Roll
Annonsører kan ekskludere alle standarder i IAB-kategoriene samt ekskludere opptil 100 spesifikke brukernavn på innholdspartnere.

Kontroller for kampanjens plassering
Annonsører kan kontrollere hvor kampanjene deres kjører ved å velge bort annonseplasseringer på profiler eller søkeresultater uavhengig av formål, bortsett fra ved Amplify Pre-Roll- og Amplify-sponsoravtaler. Vi prioriterer aktivt å kunne tilby disse kontrollmulighetene på Amplify-kampanjer også.

Kontroller for Twitter Audience Platform
Annonsører som kjører kampanjer på Twitter Audience Platform (TAP), kan velge opptil 2000 apper de vil ekskludere fra plasseringen. Merk at TAP-plassering kun er tilgjengelig som alternativ i tilfeller der målet er nettstedsklikk, appnedlastinger eller tilbakevendende appengasjementer.

 

Styring for alle

Vi eksperimenterer med nye måter å gi flere kontrollmuligheter over samtalene folk starter på Twitter på, og flere funksjoner er aktivt i bruk i dag.

Skjulte svar
Alle på Twitter har muligheten til å skjule svar på sine Tweets som de anser som trakasserende eller irrelevante for samtalen. Les mer her. I august 2020 lanserte vi et API-endepunkt for denne funksjonaliteten.

Samtalekontroller
Vi har lansert nye Tweet-innstillinger som gir brukerne mer kontroll over samtalene sine ved å velge hvem som kan svare på deres Tweets. Les mer her.

 

Sikring av annonseringsopplevelsen på Twitter

I tillegg til kontrollmulighetene som er tilgjengelig for alle på Twitter, samt kontrollmulighetene annonsørene har for merkevaresikkerhet, bruker Twitter en kombinasjon av maskinlæring og menneskelige vurderinger til å sørge for at annonser ikke inneholder støtende innhold. 

Nærhet til sensitive medier i tidslinje
Twitter forhindrer annonseplasseringer i nærheten av Tweets som av Twitters brukerstøtte anses for å inneholde sensitivt innhold. Retningslinjene for sensitivt innhold dekker innhold som er overdrevent blodig samt medier som viser seksuell vold eller overgrep. Brukere på Twitter kan også selv merke sine Tweets som sensitive.

Sikre merkevaresikkerhet i Amplify Pre-Roll-programmet
Alle Tweets fra partnerne våre må gjennom to forskjellige sjekker før de kan tjene penger via Amplify Pre-Roll-programmet vårt:

 1. En algoritmisk gjennomgang skanner teksten i Tweeten for støtende språk.

 2. En manuell gjennomgang av alle annonserte videoer sikrer at de står i samsvar med standardene våre for merkevaresikkerhet.

Med jevne mellomrom tilbyr vi også partnerne våre proaktiv opplæring som hjelper dem å tjene penger på Twitter-innholdet sitt på en måte som følger standardene for merkevaresikkerhet. 

Fremming av merkevaresikker plassering i søk
Twitter overvåker kontinuerlig samtaler og populære emner over hele verden og fjerner annonser fra søkeresultater vi anser som usikre for annonser. Den interne avslagslisten for søkeord oppdateres jevnlig. Den er gjeldende for alle kampanjer og i alle deler av verden. Når man søker på noe, sjekkes søket opp mot avslagslisten. Hvis et søkeord finnes listen, vil ingen promoterte Tweets dukke opp på resultatsiden for dette ordet. Den samme avslagslisten gjelder også når brukere klikker på populære emner, og tas til resultatsiden for dette emnet.

Sikkerhetskontroller for merkevaresikkerhet i annonser på profiler
Før en promotert Tweet plasseres, søker maskinlæringsmodellen gjennom innholdet på profilsiden hver gang den oppdateres, for å sikre at innholdet er trygt for merkevarer, slik det er angitt i retningslinjene for merkevaresikkerhet. Vi plasserer kun annonser på profiler vi anser som trygge for annonser. Vi kan også hindre at annonser plasseres på individuelle brukerprofiler, basert på innholdet eller adferden til den aktuelle kontoen samt mangel på samsvar med retningslinjene for merkevaresikkerhet.

Begrensinger på søkeordmålretting
Twitter vedlikeholder en global anslagsliste over ord som det ikke er tillatt å bruke som parametere for positiv søkeordmålretting (målgrupper som er tilknyttet disse ordene, kan fortsatt ekskluderes gjennom negativ søkeordmålretting). Denne listen oppdateres jevnlig med et bredt utvalg av uttrykk som de fleste merkevarer anser som upassende, så vel som uttrykk det ikke er lov til å målrette mot, som følge av retningslinjene for annonsering. Les mer om retningslinjene for søkeordmålretting her.

Filtrering og validering av målgrupper
Twitter ekskluderer kontoer vi mistenker kan være automatisert fra inntektsgivende målgrupper. Dette bidrar til å sørge for reell trafikk på annonser. Vi tilbyr også synlighetsmåling gjennom integrasjoner med flere MRC-akkrediterte tredjeparter.

Private samtaler
Twitter er en offentlig plattform. Gjennom retningslinjene og funksjonene på plattformen jobber vi for å skape et sunt, åpent forum. Direktemeldinger er private mellom senderen og mottakerne (maksimalt 50 personer), men er i likhet med alle individer og alt innhold på Twitter også underlagt Twitters regler. Når en deltaker i en direktemeldingssamtale rapporterer den andre personen, hindrer vi vedkommende i å sende flere meldinger til personen som rapporterte dem. Samtalen fjernes også fra innboksen til personen som rapporterte den. Vi går gjennom rapporter og gjør passende tiltak.

 

Innsikt og måling

Twitters halvårlige innsiktsrapport ble først utgitt i 2012. Den trekker frem trender i praksiser for juridiske forespørsler, åndsverkrelaterte forespørsler, håndhevelse av Twitters regler, manipulasjon av plattformen samt personvern for e-post. Rapporten gir også innsikt i hvorvidt vi bør eller ikke bør gripe inn i disse forespørslene. Twitters halvårlige innsiktsrapport ble først utgitt i 2012. Den trekker frem trender i praksiser for juridiske forespørsler, åndsverkrelaterte forespørsler, håndhevelse av Twitters regler, manipulasjon av plattformen samt personvern for e-post. Rapporten gir også innsikt i hvorvidt vi bør eller ikke bør gripe inn i disse forespørslene. I august 2020 omarbeidet vi disse rapportene helt, og konsoliderte dem i et sammenfattende Transparency Center. Se vår siste oppdatering her.

Gjennomsiktighet i annonsering er en kjerneverdi for oss. Gjennomsiktighet i annonsering er en kjerneverdi for oss. I desember 2020, som del av vårt arbeid med å gjøre større gjennomsiktighet tilgjengelig for partnerne våre, la vi ut to uttalelser

For det første forpliktet vi oss til å underlegge oss akkrediteringsprosessen innen alle fire akkrediteringstjenestene tilbudt av MRC: Viewability, Sophisticated Invalid Traffic Filtration, Audience Measurement og Brand Safety. Vi vil prioritere Brand Safety-akkreditering, men vi mener at alle fire er viktige for å demonstrere vår forpliktelse til gjennomsiktighet.

Vi kunngjorde også at vi etter 5 måneders prøvetid valgte ut DoubleVerify og Integral Ad Science som våre foretakspartnere til å levere uavhengig rapportering om annonsekonteksten på Twitter. Dette er en anledning til å skape løsninger som gir annonsørene en bedre forståelse av innholdstyper som vises ved siden av annonsene deres, og hjelpe dem til å ta informerte beslutninger om markedsføringsmålene sine.

Twitter gir mer innsikt i kampanjens ytelse gjennom målingsløsninger og tredjepartsstudier, basert på målene du har satt. Målet er å gi annonsører tilgang på målingsløsninger, slik at de kan forstå hvordan kampanjer gagner målene de har satt for annonsering og virksomheten selv. 

Lær mer om våre gjeldende måleløsninger her.

 

Vår forpliktelse til sunnhet over tid

I løpet av de siste årene har vi gjort betydelige forbedringer på helse- og merkevaresikkerheten. Helse har og vil alltid være en av de høyest prioriterte områdene hos Twitter, og måten vi jobber på er, under stadig utvikling. Her er noen av de viktigste endringene vi har gjort i løpet av de siste årene:

2021

Januar

 • Vi har utvidet vår Hateful Conduct policy til å forby å anspore til atferd som retter seg mot enkeltpersoner eller grupper av mennesker som tilhører beskyttede kategorier. Dette inkluderer oppfordring til frykt eller spredning av fryktede stereotyper, oppfordring til trakassering på eller utenfor plattformen, og oppfordring til å nekte økonomisk støtte.
 • Vi har lansert en pilot vi kaller Birdwatch for en samfunnsdrevet tilnærming for å løse feilinformasjon på Twitter. I denne piloten vil vi tillate en utvalgt gruppe deltakere i USA å identifisere Tweets de mener er misvisende, skrive offentlige notater for å legge til kontekst og vurdere kvaliteten på andre deltakeres notater.
 • Vi oppdaterte Twitter Transparency Center med data for tidsrammen 1. januar 2020 – 30. juni 2020. Vi la ut en bloggpost som understreket trendene og innsiktene siden siste kunngjøring, inkl. effekten av COVID-19 under rapportens tidsramme.
 • Etter hendelsene på US Capitol 6. januar tok vi for første gang grep for å håndheve retningslinjene våre mot Glorification of Violence. I lys av disse hendelsene tok vi tilleggsgrep for å verne dialogen på tjenesten vår mot forsøk på å oppildne til vold, organisere angrep og dele hensiktsmessig misvisende informasjon om valgresultatet.
2020

Desember

 • Mens verden fortsetter å bekjempe COVID-19-pandemien og forbereder seg på den globale distribusjonen av vaksiner, kunngjorde vi at vi vil utvide våre COVID-19 retningslinjer. I fremtiden kan vi be brukerne om å slette Tweets som gir falsk eller misvisende informasjon om COVID-19-vaksiner, og fra begynnelsen av 2021 kan vi sette merkelapper på eller legge til en advarsel på Tweets som gir ubekreftede rykter, bestridde påstander eller mangelfull eller kontekstløs informasjon om vaksiner.
 • Vi kunngjorde at vi har valgt Integral Ad Science (IAS) og Double Verify (DV) som Twitters foretrukne partnere til å levere uavhengig rapportering om annonsekonteksten på Twitter.
 • Vi kunngjorde at vi har forpliktet oss til å jobbe med Media Ratings Council (MRC) for å begynne akkrediteringsprosessen i alle de fire akkrediteringstjenestene de tilbyr: Synlighet, sofistikert filtrering av ugyldig trafikk, målgruppemålinger og merkevaresikkerhet.
 • Vi utvidet retningslinjene våre for hatefull atferd for å dekke Tweets som har til formål å umenneskeliggjøre på grunnlag av rase, etnisitet eller nasjonal opprinnelse.

November

I uken etter det amerikanske presidentvalget i 2020 delte vi viktig statistikk om merking, advarsler og ytterligere restriksjoner vi brukte på Tweets som inneholdt potensielt villedende informasjon om det amerikanske presidentvalget i 2020, fra 27. oktober til 11. november:

 • Rundt 300 000 Tweets ble merket i henhold til retningslinjene våre for samfunnsmessig integritet grunnet omstridt og potensielt misledende innhold. Disse representerte 0,2 % av alle Tweets knyttet til det amerikanske presidentvalget som ble sendt ut i denne perioden.

 • 456 av disse Tweetene ble også dekket med en advarsel og fikk begrensede engasjementsfunksjoner (Tweets kunne Tweetes som sitat, men ikke Retweetes, svares på eller likes).

 • Omtrent 74 % av alle som så disse Tweetene, så dem etter at vi hadde lagt til et merke eller en advarsel.

 • Vi så en nedgang på rundt 29 % færre siteringer fra Tweets med denne merkingen, delvis på grunn av en melding som ga en advarsel før deling.

Oktober

Før det amerikanske presidentvalget i 2020 innførte vi flere nye, viktige oppdateringer av produkter og håndheving med det mål for øyet å gi mer kontekst og oppfordre til mer gjennomtenkt handling før en Tweet deles. Oppdateringene inkluderer følgende:

 • I samsvar med våre utvidede retningslinjer for samfunnsintegritet har vi annonsert at brukere av Twitter, innbefattet kandidater til presidentstillingen, ikke kan påberope seg valgseier før det er kunngjort offisielt. Tweeter som innbefatter for tidlige påstander om valgseier, vil bli slettet, og leserne videresendes til vår offisielle side om det amerikanske valget. I tillegg vil Tweets som er ment å oppfordre til innblanding i valgprosessen eller gjennomføringen av valgresultatet, som for eksempel gjennom voldelige handlinger, bli fjernet. 

 • Vi har gjort forbedringer på varslingene og advarslene som følger med Tweets som sprer misvisende informasjon, inkludert et varsel som gir troverdig informasjon til brukerne før de har anledning til å spre misvisende meldinger. Vi har også lagt til tilleggsvarsler og begrensninger på Tweets med misvisende informasjon fra aktører i amerikansk politikk og fra amerikanske kontoer som har mer enn 100 000 følgere, eller som oppnår betydelig brukerengasjement.

 • For å oppfordre til mer omtenksom videresending av informasjon på plattformen har vi innført noen midlertidige endringer for perioden rundt presidentvalget. Disse endringene inkluderer en oppfordring til brukerne om å legge til sin egen kommentar før de deler innhold, ved å be dem om å bruke Siter Tweet istedenfor Retweet og bare legge til oppadstigende Trender som inkluderer tilleggskontekst i fanen «For You» for brukere i USA.

September

 • Vi lanserte en ny funksjon som oppfordrer brukerne til å lese nyhetsartikler før de deler dem. Dette har resultert i at brukerne åpner artikler 40 % oftere etter å ha sett oppfordringen, og en 33 % økning i at brukerne åpner artikler før de Retweeter dem.

 • Vi har utvidet retningslinjene våre for samfunnsmessig integritet for å gjøre det enklere for oss å reagere på forsøk på å misbruke Twitter på måter som kan lede til undertrykking av stemmeretten eller på andre måter skade samfunnsprosesser. Vi kommer nå til å merke eller fjerne usann eller villedende informasjon beregnet på å redusere antallet mennesker som stemmer, og/eller undergrave offentlighetens tillit til valg eller andre samfunnsprosesser.
 • Twitter er blant de første selskapene som har fått sertifiseringen Brand Safety Certified Seal av TAG (Trustworthy Accountability Group) som en del av TAGs nye program Brand Safety Certified. Dette betyr at Twitter oppfyller alle kravene i Storbritannias bransjeregulerte rammeverk for merkevaresikkerhet.

August

 • Vi lanserte Twitters innsiktssenter, som gir deg innsikt i innsatsen vår på flere områder enn det som tidligere ble delt i Twitters innsiktsrapporter. Vi har nå intuitive og interaktive deler om informasjonsforespørsler, fjerningsforespørsler, varsler relatert til opphavsrett, varsler relatert til varemerker, e-postsikkerhet, håndheving av Twitters regler, manipulasjon av plattformen og statsstøttede informasjonsoperasjoner. Nylig lanserte vi også tiltaksrapporter inndelt etter både innholdstype og geografisk plassering.
 • Som et ledd i arbeidet vårt med å fremme bedre samtaler og sikre at Twitter er et trygt sted for alle, lanserte vi nye Tweet-innstillinger for å gi brukerne mer kontroll over samtalene sine ved å la dem velge hvem som kan svare på deres Tweets.
 • Vi begynte å merke kontoer tilhørende statskontrollerte medieorganisasjoner og offisielle representanter for USA, Storbritannia, Frankrike, Russland og Kina. I tillegg vil vi ikke lenger fremheve kontoer tilhørende statskontrollerte medier gjennom anbefalingssystemene våre, inkludert på hjemmetidslinjen, i varsler og i søk.

Juli

 • Vi utvidet retningslinjene våre til å dekke koblinger til nettsteder med hatefull atferd eller vold. Målet er å blokkere koblinger på en måte som er i tråd med hvordan vi fjerner Tweets som bryter reglene våre, og redusere mengden skadelig innhold fra eksterne kilder på Twitter.

Juni

 • Vi offentliggjorde informasjon om mer enn 30 000 kontoer i arkivet over statskontrollerte informasjonsoperasjoner, som er det eneste i sitt slag i bransjen. Informasjonen gjaldt tre ulike operasjoner vi mener var i regi av Kina, Russland og Tyrkia.

Mai

 • Vi begynte å teste nye innstillinger som lar deg velge hvem som kan svare på dine Tweets og delta i samtalene dine.
 • Vi lanserte nye merker og advarsler, som gav mer kontekst og informasjon på Tweets som inneholdt omstridt eller villedende informasjon.

Mars

 • Vi utvidet reglementet vedrørende umenneskeliggjørende ytringer, til å forby språk med umenneskeliggjøring basert på alder, funksjonshemming eller sykdom.

 • Vi utvidet definisjonen av skade, til å omfatte innhold som direkte motstrider rådgivning fra autoritative kilder til global og lokal folkehelseinformasjon vedrørende covid-19.

Februar

 • Etter tilbakemeldinger fra publikum har vi publisert retningslinjer for syntetisk informasjon og manipulerte medier, der vi fremlegger hvordan vi behandler slikt innhold når vi finner det. 

Januar

 • Vi laget en dedikert melding i søk, som skal verne om den offentlige samtalen og styre folk mot autoritativ helseinformasjon om covid-19. Dette arbeidet pågår kontinuerlig, og den nyeste informasjonen finner du her.

2019

Desember

 • Vi lanserte Twitters personvernsenter for å gi mer innsikt i hva vi gjør for å beskytte informasjonen som brukerne deler med oss. Vi mener at selskaper må stå til ansvar overfor menneskene som betror de personlige opplysningene sine til dem, og ikke bare må de ha ansvar for å beskytte disse opplysningene, de må også forklare hvordan dette gjøres.

November

 • Vi tok en avgjørelse om å forby promotering av politisk innhold på global basis. Vi tok denne beslutningen basert på vår tro på at politisk budskap skal nås, ikke kjøpes.

 • Vi lanserte alternativet som gjorde det mulig å skjule svar på Tweets for alle på global basis.

 • Twitter ble sertifisert av DTSG Good Practice Principles fra JICWEBS.

 • Vi spurte publikum om tilbakemeldinger på den nye regelen for syntetisk informasjon og manipulerte medier.

Oktober

 • Vi har klargjort våre prinsipper og tilnærming til å lese over anmeldte Tweets fra verdensledere.

 • Vi publiserte vår nyeste innsiktsrapport, som dekker første halvdel av 2019.

 • Vi startet med døgnåpen intern overvåking av populære emner, for å styrke merkevaresikkerheten i søkeresultatene.

August

 • Vi oppdaterte retningslinjene for annonsering, slik at de gjenspeiler at vi ikke lenger aksepterer annonsering direkte fra statskontrollerte nyhetsmedier.

Juli

 • Etter tilbakemeldinger fra publikum publiserte vi retningslinjer som forbyr umenneskeliggjørende ytringer basert på religion.

Juni

 • Vi ble med i Global Alliance for Responsible Media i Cannes.

 • Vi oppdaterte reglene med et enklere og mer lettfattelig språk, og reduserte med det mengden tekst fra 2500 ord til under 600.

 • Vi gjorde kriteriene for å tillate at enkelte Tweets forblir på Twitter, fordi de er av allmenn interesse, klarere.

April

 • Vi delte en oppdatering på fremgangen mot å fremme sunne offentlige samtaler – ett år etter at vi satte dette som førsteprioritet.

2018

Oktober

 • Vi offentliggjorde alle kontoer og alt innhold relatert til potensielle informasjonsoperasjoner, som vi har funnet siden 2016. Dette var vår første av mange avsløringer vi siden da har gjort for vårt arkiv med statsstøttede informasjonsoperasjoner.

September

 • Vi spurte offentligheten om tilbakemelding på en kommende utvidelse av retningslinjene for umenneskeliggjørende ytringer og tok tilbakemeldingen med i betraktningen da vi oppdaterte reglene.

Mai

 • Vi bestemte oss for å ekskludere kontoer vi mistenker for å være opprettet automatisk basert på inntektsgivende målgrupper, noe som betyr at vi ikke viser annonser for disse kontoene. Her kan du lese mer om hvordan vi identifiserer automatiserte kontoer.

Mars

 • Vi innførte døgnkontinuerlig menneskelig gjennomgang av alt inntektsgivende innhold fra utgivere i Amplify Pre-Roll-programmet i tillegg til helt nye retningslinjer for merkevaresikkerhet.

 • Jack kunngjorde offentlig engasjementet vårt og tilnærmingen vår til å gjøre Twitter til et tryggere sted.

 

Muligheter

Vi ser hvor viktig merkevaresikre annonseplasseringer som kan måles, er, og utforsker aktivt nye måter å forbedre kontrollene for annonsører på, hvor godt vi kan måle resultatene samt tredjepartsrapportering på dette området.

Klar for å komme i gang?