Retningslinjer for søkeordmålretting

Du kan se tilgjengelige oversettelser av denne artikkelen ved å velge et språk nederst til høyre på denne siden. Oversettelsene har et rent praktisk formål og medfører ingen endringer i innholdet i retningslinjene våre. Den engelske versjonen er den primære versjonen og representerer referansen ved eventuelle konflikter mellom innholdet i den oversatte versjonen og den engelske versjonen.

 
 

Retningslinjer for Twitter Ads

Disse retningslinjene gjelder for Twitters betalte annonseringsprodukter – det vil si Tweets, trender og kontoer.

Du finner mer informasjon om Twitters retningslinjer for betalte annonseringsprodukter ved å klikke her

Hvis du ønsker informasjon om andre retningslinjer fra Twitter, kan du klikke her.

Oppdatert 13. mars 2014

Twitter Ads har ulike målrettingsalternativer annonsørene kan bruke for å nå ut til brukere som kan være interessert i innholdet deres.

I denne artikkelen beskriver vi retningslinjer vi har utformet for å hjelpe annonsørene som bruker søkeordmålretting i tidslinjene sine, med å oppnå målrettingsmålene sine uten at det går på bekostning av brukernes tillit.

Annonsørene som bruker søkeordmålretting i tidslinjer, må overholde disse retningslinjene samt alle andre retningslinjer for Twitter Ads.

Hvilke retningslinjer gjelder?

Annonsører som bruker søkeordmålretting i tidslinjene sine, kan ikke velge søkeord som målrettes mot sensitive kategorier. Med mindre noe annet er angitt i de landsspesifikke kravene nedenfor, gjelder disse retningslinjene globalt.

Hvilke sensitive kategorier er det ikke tillatt å målrette mot?

  • Utøvelse eller påstått utøvelse av kriminalitet
  • Helse
  • Genetisk og biometrisk informasjon
  • Negativ økonomisk status eller situasjon
  • Politisk tilhørighet eller overbevisning
  • Hudfarge og etnisk opprinnelse
  • Religiøs eller filosofisk tilhørighet eller overbevisning
  • Seksualliv
  • Medlemskap i fagforeninger

Hvordan skiller disse retningslinjene seg fra land til land?

USA

Annonsører som målretter innholdet sitt mot USA, kan målrette på bakgrunn av medlemskap i fagforeninger og politisk tilhørighet eller overbevisning.

Hva må annonsører vite om disse retningslinjene?

I likhet med andre annonseringsplattformer har Twitter retningslinjer som annonsørene må følge. Gå gjennom retningslinjene våre for å forsikre deg om at du forstår kravene som stilles til merkevaren din, bedriften din, det promoterte innholdet ditt og målrettingskriteriene du har valgt. Du står selv ansvarlig for alt innholdet du promoterer, og målrettingen du bruker på Twitter. Dette innebærer blant annet at du må overholde gjeldende lover og regler for annonsering på nettet.

Når du konfigurerer søkeordene i kampanjen din, må du være oppmerksom på hvilke målgrupper som kan se annonsene dine, og sørge for at målrettingen og budskapet er godt tilpasset og i tråd med retningslinjene for Twitter Ads. I enkelte land er det ikke tillatt å bruke søkeord for å målrette mot brukere på bakgrunn av sensitive kategorier. Dette kan oppfattes som upassende eller støtende, noe som igjen kan skade omdømmet til merkevaren din og produktet eller tjenesten du tilbyr. Målretting mot brukere på bakgrunn av sensitive kategorier betraktes som et brudd på retningslinjene for Twitter Ads.

Twitter tar brudd på retningslinjene for Twitter AdsTwitters regler og bruksvilkår svært alvorlig. Vi undersøker rapporterte brudd på retningslinjene og iverksetter nødvendige tiltak ved behov. I enkelte tilfeller kan vi fjerne annonser og annonsører som bryter retningslinjene, fra Twitter Ads-plattformen.

 

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger vedrørende noe på denne siden?

Hvis du er annonsør, og kontoen eller tweetene dine blir evaluert, kan du kontrollere evalueringsstatusen eller be om at evalueringen blir fremskyndet. I så fall logger du på ads.twitter.com og legger inn en forespørsel ved å klikke på Hjelp-knappen øverst til høyre på dashboardet for annonser.

I denne artikkelen om rapportering av Twitter-annonser kan du lese mer om hvordan du blokkerer eller forkaster annonser. Ved hjelp av skjemaet for rapportering av annonser kan du rapportere en annonse du tror kan bryte med disse retningslinjene.

Vi undersøker rapporterte brudd og setter i verk nødvendige tiltak på grunnlag av retningslinjene for Twitter AdsTwitters regler og bruksvilkår.

Hvis du er interessert i å annonsere på Twitter og ønsker mer informasjon, kan du gå til business.twitter.com.