Upphovsrättspolicy

Du kan se de översättningar av denna artikel som är tillgängliga genom att välja språk längst ned till höger på sidan. Översättningarna erbjuds som en tjänst till dig och ändrar inte innebörden av våra policyer. Den engelska versionen gäller och har tolkningsföreträde om en översättning och den engelska versionen inte stämmer överens.

Denna policy gäller Twitters betalda annonseringsprodukter.

Vad innebär policyn?

Twitter tillåter inte marknadsföring av innehåll som gör intrång i upphovsrätten i någon del av världen.

Detta är exempel på innehåll som gör intrång i upphovsrätten:

  • Marknadsföring av obehörig spridning av upphovsrättsligt skyddat material.
  • Marknadsföring av programvara som kommer runt DRM-teknik (Digital Rights Management) för medier.
  • Marknadsföring av verktyg som används för att underlätta olaglig kopiering av medier.

Vilka andra Twitter-resurser är kopplade till den här policyn?

Policyn om upphovsrätt och DMCA

Vad behöver annonsörer känna till om denna policy?

Annonsörer bör be om tillstånd för innehåll som de publicerar i Tweets eller sin Twitter-profil. Om du är osäker på om du innehar rättigheterna till ett visst verk bör du rådfråga en jurist eller en annan rådgivare, eftersom Twitter inte kan erbjuda juridisk rådgivning.

Läs igenom våra riktlinjer och se till att du förstår vilka krav som ställs på ditt varumärke och företag.  Du är ansvarig för allt innehåll du marknadsför på Twitter. Det innebär bland annat att du måste följa gällande lagar och regelverk som rör annonsering.

Om du är annonsör och har ett konto eller Tweets som genomgår granskning och vill veta hur det går eller be oss påskynda granskningen, logga in på ads.twitter.com och upprätta ett supportärende med Hjälp-knappen längst upp till höger på annonskontrollpanelen.

Är du beredd att sätta i gång?