Policyuppdateringslogg för X Ads

X Ads policyer utvecklas för att återspegla vad som händer i världen och på X-plattformen. I denna uppdateringslogg om Ads-policyer samlas dessa löpande ändringar av våra policyer.

Normalt beskriver denna logg policyförändringar som påverkar vad man får och inte får marknadsföra via X Ads. Till exempel kan policyuppdateringar som förbjuder en viss affärsmodell eller tillägg av landsspecifika policyer inkluderas. Strukturella förändringar, t.ex. grammatiska ändringar eller formatändringar, tas inte med. 

Denna logg ersätter inte våra policyer, och annonsörerna bör alltid gå igenom de aktuella policyändringarna för att få information om några begränsningar eller ytterligare information våra policyer. Dessutom erbjuds översättningar som en tjänst till dig och ändrar inte innebörden av våra policyer. Den engelska versionen gäller och har tolkningsföreträde om en översättning och den engelska versionen inte stämmer överens.

Komplett information om våra annonspolicyer finns på x.com/adspolicy.

2024

Februari

Finansiella produkter och tjänster: Marknadsföring av kryptovalutabörser, kryptoplånbokstjänster, kryptokiosker/kryptobankomater och kryptobetal-/kryptokreditkort är tillåtna i Taiwan med begränsningar

Januari

Policy om spel och dobbel: Annonser för fysiska kasinon är tillåtna i Filippinerna med begränsningar.

2023

November

Finansiella produkter och tjänster: Marknadsföring av blockkedjespel är tillåtet i Australien och Tyskland med begränsningar.

Policy om politiskt innehåll: Annonser med politiskt innehåll och kampanjannonser som är inriktade på Indonesien är tillåtna med begränsningar.

Oktober

Hälsovårdspolicy: Marknadsföring av receptfria läkemedel är tillåtet i Sydkorea med begränsningar.

Finansiella produkter och tjänster: Marknadsföring av finansiella aggregatorer är tillåtet i Sydkorea med begränsningar.

Finansiella produkter och tjänster: Marknadsföring av blockkedjespel är tillåtet i Förenade kungariket och Japan med begränsningar.

Finansiella produkter och tjänster: Marknadsföring av CFD:er med inriktning på Israel är tillåten med restriktioner.

September

Policy om politiskt innehåll: Politiskt inneghåll och kampanjannonser som riktas in mot Argentina, Colombia, Ecuador, Japan, Mexico, Peru och Förenade kungariket är tillåtna med begränsningar.

Policy om politiskt innehåll: Annonser med politiskt innehåll som är inriktade på Brasilien, Chile och Israel är tillåtna med begränsningar.

Juli

Finansiella produkter och tjänster: Annonsörer som marknadsför kontaktlån får annonsera i Mexiko med begränsningar.

Hälsovårdspolicy: Kosmetiska procedurer är tillåtna med begränsningar i Thailand.

Finansiella produkter och tjänster: Marknadsföring av kryptovalutabörser, kryptoplånbokstjänster, kryptokiosker/kryptobankomater och kryptobetal-/kryptokreditkort är tillåtna i Hongkong och Sydkorea med begränsningar.

Hälsovårdspolicy: Annonser för apotek och receptfria läkemedel är tillåtna med begränsningar i Sydafrika.

Finansiella produkter och tjänster: Marknadsföring av DeFi-produkter och tjänster är tillåtna med begränsningar.

Juni

Policy om spel och dobbel: Annonser om sportbetting är tillåtna med begränsningar i Ghana.

Policy om politiskt innehåll: Marknadsföring av annonser med politiskt innehåll är tillåten med begränsningar i Kanada.

Finansiella produkter och tjänster: Marknadsföring av kryptovalutabörser, kryptoplånbokstjänster, kryptokiosker/kryptobankomater och kryptobetal-/kryptokreditkort är tillåtna med begränsningar i Ghana, Kenya, Pakistan, Bosnien och Hercegovina, Nordmakedonien och Serbien.

Maj

Policy om spel och dobbel: Marknadsföring av offlinepachinkoställen och information om pachinko offline är tillåten med begränsningar.

Hälsovårdspolicy: Kosmetiska procedurer är tillåtna med begränsningar i Japan.

Policy om spel och dobbel: Anknutna spelkontons och sammanställares annonser är tillåtna i Kanada med begränsningar.

Finansiella produkter och tjänster: Marknadsföring av kryptoplånbokstjänster utan förvaring är tillåtna i vissa länder med begränsningar.

Policy om spel och dobbel: Marknadsföring av betting på hästkapplöpningar online, lotterier och turspel är tillåtna med begränsningar i Turkiet.

Policy om spel och dobbel: Annonser för nätkasinon är tillåtna med begränsningar i Nederländerna.

Mars

Droger och drogtillbehör: Marknadsföring av cannabis är tillåtet med restriktioner i Thailand. Annonsörerna måste vara licensierade och ha tillstånd på förhand av X.

Policy om spel och dobbel: Annonser för spel med en penningbetalning som krav för att få vara med eller som ger pengar som pris får riktas mot USA med restriktioner.

Policy om spel och dobbel: Annonser för digital lotterikurirtjänster om att köpa lotter å en persons vägnar hos en licensierad försäljare i en butik får riktas mot USA med begränsningar.

Februari

Policy om spel och dobbel: Annonser för spel som är helt kostnadsfria att spela och spel med ett inslag av att man får betala för att spela med annat än kontantpriser värda 1 000 JPY eller mindre får nu riktas in på Japan med restriktioner.

Takeover av trend: Annonsörer som marknadsför spel och dobbel i Japan får använda denna produkt med begränsningar.

Takeover av trend+: Annonsörer som marknadsför spel och dobbel i Japan får använda denna produkt med begränsningar.

Droger och drogtillbehör: Marknadsföring av cannabis är tillåtet med restriktioner i USA. Annonsörer måste vara hanterade och licensierade.

Politiskt innehåll: Annonser för politiskt innehåll som inriktas på USA är tillåtna med begränsningar.

Januari

Möjligheter att hyra bostad, låna och få jobb  – sysselsättning: Denna policy har tagits bort, eftersom de tidigare inriktningsbegränsningarna för sysselsättningsannonsörer inte längre är aktuella. Policyns namn har ändrats till Hyra bostad, lån och kredit.

Olämpligt innehåll: Policyn har uppdaterats och specifika covid-19-begränsningar har tagits bort.

Sakfrågebaserade annonser: Denna policy har tagits bort, eftersom tidigare begränsningar som gällde sakfrågebaserade annonser inte längre är aktuella.

Takeover av trend: Annonsörer som marknadsför alkohol i Storbritannien får använda denna produkt med begränsningar.

Takeover av trend+: Annonsörer som marknadsför alkohol i Storbritannien får använda denna produkt med begränsningar.


2022

Januari

Finansiella produkter och tjänster: Policy för finansiella sammanställare (Australien): Klargjrode policyn om finansiella sammanställare.

Hälsovårdspolicy: Takeover av trend +: Takeover av trend + tillåter nu att medicinska produkte roch tjänster marknadsförs i USA.

Hälsovårdspolicy: Takeover av trend: Takeover av trend tillåter nu marknadsföring av telemedicintjänster i USA.

Februari

Policy om alkoholinnehåll: Marknadsföring av alkohol tillåts i Bolivia.

Spel och dobbel: Annonser om närstående spelbolag och spelsammanställare är tillåtna i USA med begränsningar.

Finansiella produkter och tjänster: Marknadsföring av kryptovalutabörser, kryptoplånbokstjänster, kryptokiosker/kryptobankomater och kryptobetal-/kryptokreditkort är tillåtna i Storbritannien, Frankrike och Tyskland med begränsningar.

Mars

Statliga medier: Statliga mediers konton som bara visar upp underhållning, sport och resor är förbjudna.

April

Riktlinjer för Takeover av trend: Alkoholannonsörer i Australien får använda Takeover av trend+ underställt begränsningar och tillåts bara med förhandstillstånd av X.

Finansiella produkter och tjänster: Kraven för att få marknadsföra finansiella produkter och tjänster som är inriktade på Storbritannien har ändrats.

Spel och dobbel: Annonser för sportbetting på ett enda evenemang är tillåtna med begränsningar i Kanada.

Maj

Spel och dobbel: Annonser som klassificeras i någon av kategorierna spel och dobbel online, spel och dobbel offline, kasinospel online, lotería nacional, pronósticos deportivos och närstående bolag och sammanställande bolag är tillåtna i Mexiko men med begränsningar.

Riktlinjer för Takeover av trend: Hasardspelsannonser tillåts nu i Mexiko men med begränsningar.

Spel och dobbel: Marknadsföring av spel och dobbel är tillåtet i Brasilien men med begränsningar.

Finansiella produkter och tjänster: Marknadsföring av kryptovalutabörser, kryptoplånbokstjänster, kryptokiosker/kryptobankomater och kryptobetal-/kryptokreditkort är tillåtna i Saudiarabien, Kuwait, Turkiet och Irland men med begränsningar.

Finansiella produkter och tjänster: Marknadsföring av kryptovalutabörser, kryptoplånbokstjänster, kryptokiosker/kryptobankomater och kryptobetal-/kryptokreditkort är inte längre tillåtna att riktas in på Singapore.

Policyn mot olämpligt innehåll: Marknadsföring av innehåll som framför påståenden eller marknadsför tjänster där man försöker ändra en persons sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck är förbjudet globalt.

Juni

Hälsovårdspolicy: Marknadsföring av telemedicin tillåts med begränsningar i Japan.

Juli

Hälsovårdspolicy: Kraven för att få marknadsföra receptfria läkemedel som är inriktade på Storbritannien har klartgjorts. Policyn har även uppdaterats för att utöka beröhighetskraven för återförsäljare av läkemedel vars marknadsföring är inriktad på Storbritannien, även genom att introducera ett certifieringsarbetsflöde för att göra det möjligt för annonsörer av kliniska prövningar att inrikta sig på Storbritannien.

Spel och dobbel: Marknadsföring av spel och dobbel online och offline är tillåtet i Kanada med begränsningar.

Riktlinjer för Takeover av trend: Annonsörer av sportsbetting i USA får använda Takeover av trend+ och Takeover av trend med begränsningar.

Finansiella produkter och tjänster: Finansiella produkter och tjänster:Marknadsföring av kryptovalutabörser, kryptoplånbokstjänster, kryptokiosker/kryptobankomater och kryptobetal-/kryptokreditkort är tillåtna i Österrike, Bulgarien, Kroatien, Polen, Rumänien, Italien, Nigeria, Sydafrika, Schweiz, Spanien och Förenade Arabemiraten med begränsningar.

Spel och dobbel: Annonser från licenserade leverantörer av hasardspelstjänster är tillåtna med begränsningar i Tyskland.

Augusti 

Riktlinjer för Takeover av trend: Annonsörer för mexikansk alkohol får använda den här produkten med begränsningar.

Policy för varumärkessäkerhet: Uppdaterade policyn med mer information under varje kategori.

September

Finansiella produkter och tjänster: Annonsörer för växling av kryptovaluta, kryptoplånböcker, kryptokiosker/bankomater och kryptodebet-/kreditkort är tillåtna i Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Curacao, Tjeckien, Dominikanska republiken, Ecuador, El Salvador, Finland, Guatemala, Honduras, Indonesien, Jamaica, Mexiko, Nya Zeeland, Nicaragua, Norge, Panama, Paraguay, Peru, Sverige, Trinidad Tobago, Uruguay, Vietnam och Venezuela med begränsningar.  

Policy för olagliga produkter och tjänster: Annonser för mjölkersättningsprodukter för spädbarn upp till 12 månader är förbjudet i Australien och Nya Zeeland.

Oktober

Finansiella produkter och tjänster: Marknadsföring av blockekedjespel som involverar NFT:er eller kryptovaluta tillåts i Brasilien och USA med förbehåll.

November

Spel och dobbel:  Marknadsföring av spel och dobbel är tillåtet i Indien men med begränsningar.

Spel och dobbel: Annonser om sportbetting är tillåtna i Polen med begränsningar.

Finansiella produkter och tjänster: Marknadsföring av kryptovalutabörser, kryptoplånbokstjänster, kryptokiosker/kryptobankomater och kryptobetal-/kryptokreditkort är tillåtna i Danmark, Israel, Nederländerna och Portugal med begränsningar.

Spel och dobbel: Annonser om sportbetting är tillåtna i Turkiet med begränsningar.

Spel och dobbel: Marknadsföring som faller inom ramen för spel och dobbel på nätet (nätkasinon, sportbetting, fantasisporter, lotter, betting på kapplöpningar) är tillåtna i Argentina med begränsningar. 

Riktlinjer för Takeover av trend: Hasardspelsannonser tillåts nu i Argentina men med begränsningar.

Spel och dobbel: Annonser om sportbetting är tillåtna med begränsningar i Ecuador.

Finansiella produkter och tjänster: Marknadsföring av kryptovalutabörser, kryptoplånbokstjänster, kryptokiosker/kryptobankomater och kryptobetal-/kryptokreditkort är tillåtna i Egypten, Marocko, Oman, Tanzania, Uganda och Zambia med begränsningar.

December

Policy om alkoholinnehåll: Marknadsföring av alkohol i tillåts i Malaysia med begränsningar.


2021

Mars

Spel och dobbel: Annonser för nätkasinon är tillåtna med begränsningar i USA.

Policy om alkoholinnehåll: All marknadsföring av alkoholinnehåll är förbjuden i Thailand.

April

Finansiella produkter och tjänster: Marknadsföring av finansiella produkter och tjänster är tillåten i Vietnam.

Spel och dobbel: Annonser för fysiska kasinon är tillåtna med begränsningar i USA.

Spel och dobbel: Annonser för hästkapplöpningar på nätet är tillåtna med begränsningar i USA.

Maj

Finansiella produkter och tjänster: Auktoriserade kreditkortsnätverk tillåts annonsera i Paraguay.

Juni

Hälsovårdspolicy: Marknadsföring av medicinsk apparatur som tillåts av myndigheterna är tillåten i Japan med begränsningar.

Juli

Hälsovårdspolicy: Annonser för telemedicintjänster med inriktning på USA är tillåten om annonsören har fått godkänt på förhand.

Spel och dobbel: Annonser för licensierade fysiska kasinon är tillåtna i Australien. Online casino-style gaming, online betting on the outcome of a lottery ("synthetic lotteries"), online instant lotteries and online scratch tickets or ‘scratchies’ are prohibited in Australia.

Olämpligt innehåll: Uppdaterade policyn för att göra det möjligt för alla klienter att köra kampanjer som innehåller underförstådda eller uttryckliga referenser till covid-19/coronavirus med vissa begränsningar.

Augusti

Finansiella produkter och tjänster: Annonsering för licensierade utländska valutahandlare, tillgångsförvaltning, kreditbedömningstjänster och handelstjänster tillåts inte i Hongkong

Uppdaterade annonspolicyer relaterade till viktminskningsinnehåll:

Förbjudet innehåll för minderåriga: Annonsörer är förbjudna att rikta sig till minderåriga med produkter och tjänster för viktminskningsprodukter samt med innehåll som handlar om viktminskning. Uppdaterade även vår definition av vad som anses vara hälso- och välmåendetillskott.

Oacceptabla affärsseder: Annonsörer är förbjudna att marknadsföra missledande ”före och efter“-bilder, innehåll som rimligtvis kan anses skämma ut en kunds kropp och erbjudande om ohälsosamma eller farliga ätbeteenden eller ätstörningar.

Hälsovård: Annonsörer är förbjudna att marknadsföra farliga tillskott som är snarlika receptbelagda läkemedel eller löften om snabbare viktminskning och muskeltillväxt.

September

Spel och dobbel: Annonser för fysiskt pokerspel är tillåtna med begränsningar i USA.

Oktober

Finansiella produkter och tjänster: Annonsering av NFT:er är tillåten med begränsningar.

Takeover av trend +: Takeover av trend+ tillåter nu alkoholannonser i Brasilien (endast för alkoholhaltiga drycker vars styrka understiger 13 %)

November

Finansiella produkter och tjänster: Marknadsföring av kryptovalutabörser, kryptoplånbokstjänster, kryptokiosker/kryptobankomater och kryptobetal-/kryptokreditkort är tillåtna i vissa länder med begränsningar.

Spel och dobbel: Annonser för fysiska kasinon som erbjuder sportbetting är tillåtna med begränsningar i USA

Spel och dobbel: Annonser för hästkapplöpningar för fysiska kasinon är tillåtna med begränsningar i USA.

2020

Januari

Finansiella produkter och tjänster: Annonsörer som auktoriseras av Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tillåts marknadsföra lån mellan privatpersoner i Indonesien.

Spel och dobbel: Annonsörer med tillstånd från den kenyanska spelmyndigheten tillåts att göra reklam i Kenya, men med restriktioner.

Spel och dobbel: Annonsörer med tillstånd från den nigerianska spelmyndigheten tillåts att göra reklam i Nigeria, men med restriktioner.

Mars

Policyerna för X Ads utvecklas för att ta hänsyn till ändrade globala omständighet som reaktion på den exempellösa covid-19-pandemin. 

Riktlinjer för Safe for Ads-innehåll Covid-19-pandemin definierades som en känslig händelse. Därför får ingen tjäna pengar på innehåll som diskuterar eller fokuserar på covid-19 via Amplify-programmet för utgivare.

Olämpligt innehåll: Uppdaterade den befintliga policyn som rör olämpligt innehåll specifikt i fråga om covid-19: 

– Marknadsföring av ansiktsmasker och handdesinfektionsmedel är förbjudet i hela världen. 

– Covid-19-relaterade allmännyttiga meddelanden från myndigheter och överstatliga organ är tillåtna.

– Nyhetsförmedlare som nu har undantag i fråga om politiskt innehåll tillåts marknadsföra innehåll som rör covid-19.

– Vissa kritiskt granskade organisationer som har aktuell partnerstatus med X:s policyteam får marknadsföra innehåll som rör covid-19. 

Olämpligt innehåll: Vilseledande syntetiskt eller manipulerat innehåll samt övertagande av känsliga, händelserelaterade hashtaggar är förbjudet.

Statliga medier: Marknadsföring av innehåll från nyhetsförlag som styrs av myndigheter är förbjudet. 

April

Spel och dobbel: Marknadsföring av allt innehåll som rör spel och dobbel är förbjudet i Spanien. 

Olämpligt innehåll: Uppdaterade den befintliga policyn om covid-19-material:

    – Hanterade annonsörer får nämna covid-19, förutsatt att budskapet är fokuserat på företagets respons eller

      stöd till samhället. 

    – Annonsörerna måste även följa andra restriktioner i policyn om olämpligt innehåll. 

Statliga medier: Uppdaterade policyn för att förbjuda annonsörer som rapporterar å vägnarna för eller som är direkt kopplade till nyhetsförlag som kontrolleras av myndigheter.

Juni

Spel och dobbel: Marknadsföring av spel och dobbel är tillåtet i Spanieen men med begränsningar.

Finansiella produkter och tjänster: Finansbolag som vill rikta in sig på Turkiet måste söka tillstånd på förhand från X innan de annonserar.

Juli

Bostads-, lån- och anställningsmöjligheter De som marknadsför bostads-, lån- och anställningsmöjligheter måste söka tillstånd på förhand från X innan de riktar in sig på USA och Kanada.

Diskriminerande riktad marknadsföring: Annonsörerna får inte olagligen diskriminera användare vid inriktningen av annonser.

Kvalitetspolicy: Klargjorde de redaktionella riktlinjerna för webbadressen i kunders biografi. 

Augusti

Olämpligt innehåll: Global avspänning av förbudet av att marknadsföra ansiktsmasker som inte är till för medicinskt bruk. Marknadsföring av medicinska ansiktsmasker är fortfarande förbjudet. 

September

        Riktlinjer för Takeover av trend: Uppdaterade innehållsriktlinjerna för att förbjuda köp av allmänna hashtaggar för politiska händelser.

        Takeovers av trend: Dagliga annonser om fantasisporter i USA får använda den här produkten med begränsningar.

        Takeover av trend+: Dagliga annonser om fantasisporter i USA får använda den här produkten med begränsningar.

        Olämpligt innehåll: Uppdaterade policyn så att den förbjuder innehåll som är ägnat samordnad skadlig aktivitet.

November

Hälsovårdspolicy: Marknadsföring av telemedicin är tillåten i Indien med tillstånd från X.

Hälsovårdspolicy: Annonsörer av medicinsk apparatur är tillåtna i Tyskland: 20 november 2020

Finansiella produkter och tjänster:Annonsörer av valutaväxlingsprodukter eller valutaväxlingstjänster måste vara godkända av Kenya Capital Market Authority (CMA) för att få rikta in sig på Kenya.

Finansiella produkter och tjänster: Annonsörer av bankprodukter eller banktjänster måste vara godkända av Central Bank of Kenya (CBK) för att få rikta in sig på Kenya.

2019

I november 2019 förbjöds all politisk marknadsföring på X. Alla loggade ändringar om politiskt innehåll som listas före förbudet i november 2019 återspeglar ändringar som har gjorts av den tidigare policyn. 

Februari

Kontokvalificering: Arabiska är nu ett av de språk som stöds för marknadsföring med självbetjäning. 

Finansiella produkter och tjänster: Marknadsföring av finansiella produkter och tjänster tillåts med begränsningar i Grekland. 

Politiskt innehåll: Marknadsföring av politiskt innehåll är förbjudet i Frankrike och tillåtet med begränsningar i EU, Australien och Indien.

Mars

Droger och drogtillbehör: Marknadsföring av cannabis är tillåtet med restriktioner i Kanada. Annonsörerna ska vara licensierade av Health Canada.

Juni

Spel och dobbel: Annonsörer med tillstånd från den colombianska spelmyndigheten tillåts att göra reklam i Colombia.

Politiskt innehåll: Annonsering av politiskt innehåll är förbjudet i Kanada.

Juli

Riktlinjer för Safe for Ads-innehåll Uppdatera riktlinjerna för att tjäna pengar på spam och video för Amplify-utgivare. 

Politiskt innehåll: Marknadsföring av politiska kampanjer är begränsat till enbart politiska partier. Andra annonsörer får inte visa politiska annonser.

Kvalitetspolicy: Uppdaterade de redaktionella riktlinjerna för webbadressen i kundens biografi

Augusti

Statliga medier: Marknadsföring av statligt kontrollerade nyhetsförlag är förbjudet i hela världen. 

September

Finansiella produkter och tjänster: Marknadsföring av ”contracts for difference” (CFD) är tillåtet med begränsningar i länder där vi tillåter finansiella produkter och tjänster.

Spel och dobbel: Marknadsföring av statligt kontrollerat spel och dobbel av externa, kvalificerade annonsörer är tillåtet i Japan.

Politiskt innehåll: Marknadsföring av politiskt innehåll är förbjudet i Singapore.

Politiskt innehåll: Marknadsföring av politiskt innehåll är tillåtet med restriktioner i Kanada.

Oktober

Politiskt innehåll: Annonsering av politiskt innehåll är förbjudet i Kanada. 

Statliga medier: Nyhetsförlag som styrs ekonomiskt eller innehållsmässigt av statliga myndigheter får inte annonsera.

November

Sakfrågebaserade annonser: Annonser som utbildar, ökar medvetenheten och/eller ber folk att vidta åtgärder i samband med vissa sakfrågor är begränsade och kräver certifiering i hela världen. 

Droger och drogtillbehör: Marknadsföring av CBD-produkter som inte intas oralt är tillåten med begränsningar i USA.

Utrotningshotade arter: Uppdaterade listan med exempel på förbjudna utrotningshotade arter.

Tillåtna länder och territorier: Självbetjänande annonsörer får rikta in annonser på Kuwait, men med språkrestriktioner. 

Produkter och tjänster inom hälsovård och läkemedel: Reviderade avsnittet ”Medicinska tjänster, skönhetstjänster” så att det stämmer överens med den nya policyn för sakfrågebaserade annonser.

Politiskt innehåll: Marknadsföring av politiskt innehåll är förbjudet överallt på plattformen. Kvalificerade nyhetsförlag kan ges undantag till denna policy. 

December

Finansiella produkter och tjänster: Marknadsföring av kontantlån och P2P-tjänster är förbjudet globalt. 

Sökordsinriktning och kriterier för konverteringsspårning och anpassade målgrupper har uppdaterats för USA för att stämma överens med begränsningarna för politiskt innehåll. 

Är du beredd att sätta i gång?