Varumärkessäkerhet på Twitter

Varumärkessäkerhet

Vårt syfte är att underlätta det offentliga samtalet

En av Twitters främsta prioriteringar är att göra det offentliga samtalet sundare. Våld, trakasserier och liknande beteenden avskräcker andra från att uttrycka sig och skapar en otrygg miljö. Sådant beteende får inte förekomma på Twitter. Utöver allt vi gör för att bekämpa sådan negativ aktivitet på hela plattformen har Twitter investerat i ett antal lösningar med syfte att garantera säkra annonsupplevelser för alla som använder Twitter.

 

Twitters regler

Våra regler är till för att säkerställa att alla kan delta i det offentliga samtalet fritt och säkert. Dessa policyer gäller alla som använder Twitter och anger nivån för innehåll och beteende som inte är tillåtet på plattformen. Dessa policyer tar upp våld, terrorism/våldsam extremism, sexuellt utnyttjande av barn, kränkningar/trakasserier, hatiskt beteende, självmord eller självskadebeteende, känsliga medier, olagliga eller vissa reglerade varor eller & tjänster, privat information, oönskad nakenhet, manipulering av plattformen och spam, samhällets integritet, uppträdande under falsk identitet, syntetiska och manipulerade medier samt upphovsrättsliga & varumärken. Läs mer om Twitters regler här och alla våra möjligheter att upprätthålla dem här.

 

Twitters policyer om varumärkessäkerhet

Våra policyer om varumärkessäkerhet och de styrmedel vi erbjuder allmänhet och annonsörer bygger på grunden som har lagts i Twitters regler för att främja säkra annonsupplevelser för alla användare och varumärken. Våra policyer om varumärkessäkerhet påverkar i vilket sammanhang vi visar annonser och inkluderar men är inte begränsade till

 • våldsamt och explicit innehåll 

 • hatiskt, kränkande och stötande innehåll

 • begränsade och olagliga produkter och tjänster 

 • sexuellt innehåll för vuxna

 • Svordomar & Stötande språkbruk.

Mer information om hur våra policyer om varumärkessäkerhet upprätthålls på plattformen finns i avsnittet Skydda annonsupplevelsen på Twitter nedan. Läs mer om våra policyer om varumärkessäkerhet och hur de tillämpas i Amplify Pre-Roll-programmet här

Våra policyer om varumärkessäkerhet avgör var annonser placeras på Twitter, men vi har även annonseringspolicyer som avgör tillåtet innehåll i annonser och hur annonsörerna får bete sig på Twitter. Läs mer om våra annonseringspolicyer här.

 

Kontroller för annonsörer

Vi tror bergfast på att ge våra annonsörer möjlighet att styra placeringen av sina annonser på Twitter, och vi jobbar aktivt med att utöka våra befintliga kontroller. Detta är vad vi erbjuder i dag:

Säkerhetskontroller för varumärken inom ramen för Amplify Pre-Roll
Annonsörer kan exkludera alla våra IAB-standardkategorier och kan exkludera upp till 100 specifika innehållspartnernamn.

Kontroller för kampanjplacering
Annonsörerna kan bestämma var deras kampanjer körs genom att välja bort att visa annonser i profiler eller inom sökresultat för alla mål utom Amplify Pre-Roll och Amplify-sponsorskap. Vi prioriterar aktivt att erbjuda Amplify-kampanjer dessa kontroller.

Kontroller för Twitter Audience Platform
Annonsörer som har kampanjer i Twitter Audience Platform (TAP) kan välja att utesluta upp till 2 000 appar från leveransen. Observera att TAP-placering bara går att välja för målen Webbplatsklick, Appnedladdning eller Förnyat appengagemang.

 

Kontroller för alla

Vi experimenterar med nya sätt att ge mer kontroll över de samtal som folk inleder på Twitter, och flera funktioner används aktivt i dag.

Dolda svar
Alla på Twitter kan dölja alla svar på samtliga sina Tweets som de menar är kränkande eller irrelevanta för samtalet. Läs mer här. I augusti 2020 släppte vi en API-slutpunkt för denna kapacitet.

Samtalskontroller
Vi lanserade nya Tweet-inställningar. Avsikten med dem var att ge folk mer kontroll över sina samtal genom att låta dem välja vilka som får svara på deras Tweets. Läs mer här.

 

Skydda annonsupplevelsen på Twitter

Utöver de kontroller som alla på Twitter kan använda och våra kontroller som gäller varumärkessäkerhet för annonsörer, använder Twitter en kombination av maskininlärning och mänsklig granskning för att se till att annonser inte visar upp betänkligt innehåll. 

Närhet till känsliga medier på tidslinjen
Twitter hindrar att annonser placeras bredvid Tweets som av Twitters serviceteam anses ha ”känsligt innehåll”. Vår policy om känsliga medier gäller medier som är alltför bloddrypande och medier som avbildar sexuellt våld och/eller övervåld. Alla på Twitter kan också själva klassificera sina Tweets som känsliga.

Garantera varumärkessäkerhet i Amplify Pre-Roll-programmet
Varje Tweet från våra partner genomgår två granskningsnivåer innan de går att tjäna pengar på genom vårt Amplify Pre-Roll-program:

 1. En algoritmisk kontroll där Tweet-texten genomsöks efter farliga formuleringar

 2. En manuell, mänsklig granskning av varje video som drar in pengar för att se till att de uppfyller våra standarder för varumärkessäkerhet

Vi håller även regelbundna, proaktiva utbildningar med våra partner för att hjälpa dem att tjäna pengar på sitt innehåll på Twitter inom ramen för våra standarder för varumärkessäkerhet. 

Främja varumärkessäkra placeringar i sökningar
Twitter övervakar samtal och populära ämnen i hela världen dygnet runt och tar bort annonser från sökresultat som vi menar är osäkra för annonser. Denna interna lista med förbjudna sökord uppdateras regelbundet och gäller alla kampanjer globalt. När en sökning görs undersöks denna lista med förbjudna uttryck, och om en sökterm finns med på listan visas inga marknadsförda Tweets på den termens sökresultatsida. Samma lista med förbjudna uttryck används när användare klickar på ett populärt ämne och hamnar på resultatsidan för den trenden.

Kontroller för varumärkessäkerhet för annonser i profiler
Varje gång en profil uppdateras söker vår maskininlärningsmodell igenom innehållet på profilsidan. Målet är att se till att innehållet är varumärkessäkert enligt våra policyer om varumärkessäkerhet innan en marknadsförd Tweet visas. Vi visar bara annonser i profiler som vi menar är säkra för annonser. Vi kan även hindra annonser från att visas i enskilda användarprofiler beroende på kontots innehåll eller beteende och bristen på överensstämmelse med våra policyer om varumärkessäkerhet.

Begränsningar som rör sökordsinriktning
Twitter har en global intern lista med förbjudna termer för sökordsinriktning som inte får användas som parametrar för positiv sökordsinriktning (målgrupper som kopplas till dessa termer kan ändå uteslutas genom negativ sökordsinriktning). Listan uppdateras ständigt och omfattar en salig blandning termer som de flesta varumärken skulle anse vara osäkra, men även termer som man inte får rikta in sig på enligt våra annonspolicyer. Läs mer om våra policyer om sökordsinriktning här.

Filtrering och validering av målgrupper
Twitter exkluderar konton som vi misstänker kan vara automatiserade från målgrupper man kan tjäna pengar på, och det ser till att annonstrafiken är giltig. Vi erbjuder även mätningar av visningsbarhet genom integrationer med ett flertal externa, MRC-ackrediterade parter.

Privata samtal
Twitter är en offentlig plattform, och vi försöker se till att detta öppna forum förblir sunt genom våra policyer och kapacitet hos plattformen. Även om direktmeddelanden mellan avsändaren och mottagaren (maximalt 50) är privata är de underställda Twitters regler, vilket även alla enskilda personer och allt innehåll på Twitter är. Om en deltagare i ett direktmeddelandesamtal anmäler en annan person hindrar vi den felande från att skicka meddelanden till personen som inkom med anmälan. Samtalet tas även bort från den anmälandes inkorg. Vi granskar rapporter och vidtar lämpliga åtgärder.

 

Insyn och mätningar

Twitters offentlighetsrapport, som först publicerades i juli 2012, kommer två gånger om året och framhäver höjdpunkter, trender som rör juridiska förfrågningar, förfrågningar som är relaterade till immateriell egendom, tillämpning av Twitters regler, manipulation av plattformen samt det bästa sättet att hålla e-post privat. Rapporten ger även insikter i om vi vidtar åtgärder rörande dessa förfrågningar. Twitters offentlighetsrapport, som först publicerades i juli 2012, kommer två gånger om året och framhäver trender som rör juridiska förfrågningar, förfrågningar som är relaterade till immateriell egendom, tillämpning av Twitters regler, manipulation av plattformen samt det bästa sättet att hålla e-post privat. Rapporten ger även insikter i om vi vidtar åtgärder rörande dessa förfrågningar. I augusti 2020 gjorde vi om dessa rapporter helt och konsoliderade dem till ett omfattande Center för insyn. Se vår senaste uppdatering här.

Öppenhet vid annonsering är också en hjärtefråga för oss. Öppenhet vid annonsering är också en hjärtefråga för oss. Som en del av våra strävanden att erbjuda större insikt för våra partner gjorde vi två tillkännagivanden i december 2020:

Först förband vi oss att inleda ackrediteringsprocessen för alla fyra ackrediteringstjänster som MRC erbjuder: Visningsbarhet, Raffinerad filtrering av ogiltig trafik, Målgruppsmätning och Varumärkessäkerhet. Vi kommer att prioritera ackreditering för Varumärkessäkerhet, men tror att alla fyra är viktiga för att demonstrera vårt bestående åtagande för insyn.

Vi meddelade också att efter en omfattande 5 månader lång kontrollprocess har vi valt DoubleVerify och Integral Ad Science som föredragna partner för att tillhandahålla oberoende rapporter om i vilket sammanhang som annonser visas på Twitter. Detta är en möjlighet för att skapa lösningar, som kommer att ge annonsörer en bättre förståelse för den typ av innehåll som visas intill deras egna annonser, vilket hjälper dem att göra kloka beslut för att nå sina marknadsföringsmål.

Twitter ger ytterligare insyn i kampanjresultat genom mätningslösningar och externa studier utifrån dina målsättningar. Vårt mål är att ge våra annonsörer tillgång till mätningslösningar så att de förstår hur kampanjerna hjälper dem att uppnå sina övergripande marknadsförings- och affärsresultat. 

Läs mer om våra aktuella mätningslösningar här.

 

Vårt åtagande för hälsa under historien

Vi har förbättrat hälsan och varumärkessäkerheten betydligt under de senaste åren. Hälsa har alltid varit och kommer alltid att vara högt prioriterat på Twitter, och vårt arbete med det utvecklas ständigt. Här är några betydande förändringar som vi har infört under de senaste åren:

2021

Januari

 • Vi utökade vår policy om hatiskt beteende och förbjöd anstiftan till beteende riktat mot enskilda eller grupper av människor som tillhör skyddade kategorier. Detta omfattar att uppamma rädsla eller att sprida förfärliga stereotyper, anstiftan till trakasserier på eller utanför plattformen och anstiftan till att neka ekonomiskt stöd.
 • Vi inledde ett pilotprogram för ett community-lett sätt att komma till rätta med vilseledande information på Twitter, som vi kallar Birdwatch. Under det här pilotprogrammet kommer vi att låta en utvald grupp deltagare i USA identifiera Tweets som de anser vara vilseledande, skriva offentliga anmärkningar för att ge mer sammanhang, samt bedöma kvaliteten på andra deltagares anmärkningar.
 • Vi uppdaterade Twitters Center för insyn med data som motsvarade tiden mellan 1 januari 2020 och 30 juni 2020. Vi gav ut ett blogginlägg som belyste de trender och insikter som framkommit i detta senaste avslöjande, inklusive inverkan av COVID-19 under den meddelade tidsramen.
 • I kölvattnet av händelserna vid US Kapitolium den 6 januari, vidtog vi ett exempellöst agerande, för att förstärka våra policies mot Glorifiering av Våld. I skenet av dessa händelser, vidtog vi ytterligare åtgärder för att skydda konversationen på vår tjänst, från försök att uppmuntra våld, organisera attacker och dela uppsåtlig missledande information om valutgången.
2020

December

 • Allt eftersom världen fortsätter bekämpa COVID-19-pandemin och förbereder för en global distribution av vacciner, meddelade vi att vi kommer att expandera vår COVID-19-policy. När vi går vidare, kan vi komma att kräva av personer att de tar bort Tweets som framhåller skadligt falska eller missledande berättelser om COVID-19-vaccinationer och med början tidigt 2021. Kan vi flagga eller placera en varning på Tweets som främjar rykten, omtvistade påståenden, såväl som ofullständiga eller information utanför sitt sammanhang om vacciner.
 • Vi meddelade att vi valde Dubbel-Verifiera (DV) och Integrerad Annons-Vetenskap (IAS) att bli Twitter-partners i första hand, för att ge oberoende rapporter i vilket sammanhang som annonser visas på Twitter.
 • Vi har meddelat att vi har valt att samarbeta med Media Ratings Council (MRC) för att inleda ackrediteringsprocessen för alla fyra av de ackrediteringstjänster de erbjuder: visningsbarhet, raffinerad filtrering av ogiltig trafik, målgruppsmätning och varumärkessäkerhet.
 • Vi har utökat vår policy mot hatiskt beteende. Den omfattar nu även Tweets som försöker avhumanisera någon på grundval av ras, etnicitet eller nationellt ursprung.

November

Under veckan efter valet i USA 2020 delade vi med oss av en del statistik om etiketterna, varningarna och andra begränsningarna som vi lade på Tweets som innehöll potentiellt vilseledande information om det amerikanska valet mellan 27 oktober och 11 november:

 • Omkring 300 000 Tweets etiketterades enligt vår policy om samhällelig integritet för att de hade innehåll som var ifrågasatt och kunde vara vilseledande. Detta utgör 0,2 % av alla Tweets som hade med det amerikanska valet att göra som skickades under denna period.

 • 456 av dessa Tweets täcktes dessutom av ett varningsmeddelande och hade begränsade engagemangsmöjligheter (Tweets kunde citeras men inte retweetas, besvaras eller gilla-markeras).

 • Omkring 74 % av de personer som tittade på dessa Tweets såg dem efter att vi hade använt en etikett eller ett varningsmeddelande.

 • Antalet citat-Tweets av dessa etiketterade Tweets minskade med uppskattningsvis 29 %, delvis på grund av varningen som visades innan folk delade.

Oktober

Före valet i USA 2020 införde vi en rad ytterligare, betydande produkt- och tillämpningsuppdateringar som var avsedda att förbättra sammanhanget och uppmuntra folk att vara mer eftersinnande innan de gav ytterligare skjuts åt Tweets. Detta var några av uppdateringarna:

 • Enligt vår utökade policy om samhällelig integritet meddelade vi att personer på Twitter, även kandidater i val, inte får hävda att de har vunnit ett val innan detta har meddelats av behöriga auktoriteter. Tweets som innehåller förhastade påståenden om detta kommer att etiketteras, och personer som ser dem hänvisas till vår officiella sida om valet i USA. Dessutom kan Tweets som är avsedda att uppmana till störningar av valprocessen eller med genomförandet av valresultatet, t.ex. via våldsamheter, tas bort. 

 • Vi introducerade utökade uppmaningar och varningar för Tweets som innehåller vilseledande information, däribland en text med trovärdig information till läsarna innan de går vidare och förstärker vilseledande budskap. Vi lade även till ytterligare varningar och begränsningar för Tweets genom en etikett om vilseledande information från amerikanska politiker och konton i USA med fler än 100 000 följare, eller konton som erhåller stort engagemang.

 • För att uppmuntra mer eftersinnande delningar av information på plattformen införde vi vissa tillfälliga ändringar under perioden kring valet. Dessa ändringar omfattar att uppmuntra folk att lägga till egna kommentarer innan de förstärker innehåll genom att be dem citera Tweets i stället för att retweeta och bara visa trender på fliken För dig i USA som innehåller ytterligare sammanhang.

September

 • Vi lanserade en ny funktion för att uppmana folk att läsa nyhetsartiklar innan de sprider dem eller deras innehåll vidare. Detta har lett till att folk öppnar artiklarna 40 % mer ofta efter att ha sett meddelandet och att 33 % fler öppnar artiklarna innan de retweetar.

 • Vi utökade vår policy om samhällelig integritet så att vi skulle kunna hantera försök att missbruka Twitter på ett sätt som skulle kunna leda till att färre röstar och andra skador på samhälleliga processer. Vi kommer nu att etikettera och ta bort falsk eller vilseledande information som är avsedd att få färre att rösta och/eller underminera allmänhetens förtroende för ett val och andra samhälleliga processer.
 • Twitter ingår i en grupp företag som har valt att gå i bräschen för Brand Safety Certified Seal från TAG (Trustworthy Accountability Group), som ingår i deras nya TAG-program Brand Safety Certified. Detta visar att Twitter uppfyller alla krav för att upprätthålla ett branschreglerat ramverk för varumärkessäkerhet i Storbritannien.

Augusti

 • Vi införde Twitter Transparency Center, som visar vad vi försöker göra med fler ämnen än vad vi tidigare har visat i våra offentlighetsrapporter. Vi har nu med intuitiva, interaktiva avsnitt som gäller informationsförfrågningar, önskemål om borttagning, upphovsrättsmeddelanden, varumärkesmeddelanden, e-postsäkerhet, tillämpning av Twitters regler, plattformsmanipulation och statligt uppbackad informationsverksamhet. Vi har nyligen lanserat rapporter om åtgärder uppdelat både på innehållstyp och geografisk plats.
 • Som ett led i vår strävan att göra samtalen på Twitter sundare och se till att Twitter är en säker plats för alla har vi lanserat nya Tweet-inställningar som är avsedda att ge folk mer kontroll över sina samtal genom att låta dem välja vilka som får svara på deras Tweets.
 • Vi började etikettera konton som tillhör statligt anknutna medieföretag och officiella representanter i USA, Storbritannien, Frankrike, Ryssland och Kina. Vi framhäver dessutom inte längre statligt anknutna medier genom vårt rekommendationssystem på hemtidslinjer, i notiser eller i sökfunktionen.

Juli

 • Vi utökade vår policy för att ta itu med länkar till webbplatser som uppvisar hatiskt beteende eller våld. Vårt mål är att blockera länkar på ett sätt som stämmer väl överens med hur vi tar bort Tweets som bryter mot våra regler och minskar mängden skadligt innehåll på Twitter från utomstående källor.

Juni

 • Vi kom med vårt senaste avslöjande av information om fler än 30 000 konton i vårt arkiv med statligt länkad informationsverksamhet, det enda avslöjandet i sitt slag i branschen, om tre skilda insatser som vi tillskrev Folkrepubliken Kina, Ryssland och Turkiet.

Maj

 • Vi började testa nya inställningar som innebär att det går att välja vilka som får svara på en Tweet och delta i en persons samtal.
 • Vi införde nya etiketter och varningsmeddelanden som ger ytterligare samband och information om vissa Tweets som innehåller ifrågasatt eller vilseledande information.

Mars

 • Vi utökade våra regler mot avhumaniserande språkbruk och förbjöd ordval som avhumaniserar någon på grundval av ålder, handikapp eller sjukdom.

 • Vi breddade vår definition av skada för att komma åt innehåll som direkt motsäger råden om covid-19 från auktoritativa källor till global och lokal information om människors hälsa.

Februari

 • Efter återkoppling från allmänheten lanserade vi vår policy om syntetisk information och manipulerade medier och skisserade hur vi kommer att behandla sådant innehåll när vi identifierar det. 

Januari

 • Vi lanserade en särskild sökfunktion vars avsikt var att skydda det offentliga samtalet och hjälpa folk att hitta auktoritativ sjukvårdsinformation om covid-19. Detta arbete utvecklas ständigt, och den senaste informationen finns här.

2019

December

 • Vi lanserade Twitter Privacy Center för att bringa klarhet i vad vi gör för att skydda den information som folk delar med oss. Vi anser att företag måste hållas ansvariga inför de människor som litar på att de kan hantera deras personuppgifter och ansvara inte bara för att skydda dess uppgifter utan förklara hur de gör det.

November

 • Vi fattade ett beslut om att förbjuda marknadsföring av politiskt innehåll i hela världen. Vi fattade detta beslut eftersom vi anser att räckvidden för politiska budskap bör förtjänas, inte köpas.

 • Vi lanserade möjligheten att dölja svar på Tweets för alla i hela världen.

 • Twitter certifierades enligt JICWEBS DTSG Good Practice Principles.

 • Vi bad allmänheten om återkoppling om en ny regel för att hantera syntetiska och manipulerade medier.

Oktober

 • Vi klargjorde våra principer för & metoder att granska anmälda Tweets från ledande personer i världen.

 • Vi publicerade vår senaste offentlighetsrapport, som gällde första halvåret 2019.

 • Vi lanserade ständig intern övervakning av populära ämnen för att främja varumärkessäkerhet i sökresultat.

Augusti

 • Vi uppdaterade våra annonseringspolicyer så att de visade att vi inte längre tog emot annonser från statligt kontrollerade nyhetsförlag.

Juli

 • Efter återkoppling från allmänheten lanserade vi vår policy som förbjuder avhumaniserande språkbruk på grundval av religion.

Juni

 • Vi gick med i Global Alliance for Responsible Media i Cannes.

 • Vi uppdaterade våra regler med enkelt och tydligt språk och skar ned dem från 2 500 till under 600 ord.

 • Vi klarlade våra kriterier för att tillåta att vissa Tweets som bryter mot våra regler får finnas kvar på Twitter eftersom de är i allmänhetens intresse.

April

 • Vi publicerade en uppdatering om hur långt vi hade kommit med att göra det offentliga samtalet mer sunt ett år efter att vi hade deklarerat att det var en av företagets främsta prioriteringar.

2018

Oktober

 • Vi publicerade samtliga konton och relaterat innehåll som var kopplade till potentiell informationsverksamhet som vi hade hittat i vår tjänst sedan 2016. Detta var den första av många avslöjanden som vi sedermera har gjort i vårt offentliga arkiv med statligt uppbackad informationsverksamhet.

September

 • Vi bad allmänheten om återkoppling om en kommande utökning av policyn som gäller avhumaniserande språkbruk och tog detta under övervägande när vi uppdaterade våra regler.

Maj

 • Vi beslutade oss för att exkludera konton som vi misstänker kan vara automatiserade från målgrupper man kan tjäna pengar på, vilket innebär att vi inte visar annonser med dessa konton. Läs mer om hur vi identifierar automatiserade konton här.

Mars

 • Vi såg till att människor granskar allt innehåll som utgivare tjänar pengar på inom Amplify Pre-Roll och lanserade en helt ny policy om varumärkessäkerhet för programmet.

 • Jack kungjorde offentligt vår fasta föresats och metod för att göra Twitter till en säker plats att vistas på.

 

Möjligheter

Vi inser hur viktigt det är med mätbara, varumärkessäkra annonsplaceringar, och vi undersöker aktivt möjligheter att förbättra de kontroller som är tillgängliga för annonsörer, våra mätmöjligheter och våra externa rapporter på detta område.

Är du beredd att sätta i gång?